Ambalajlama ve Dağıtım

Üretilen iplikler, istenilen şekilde paketlenir ve depolanır. Son kullanıcıya ulaştırılmak üzere etiketlenir ve paletlenir. İpliklerin güvenli bir şekilde depolanması ve taşınması için uygun ambalaj malzemeleri kullanılır. Dağıtım süreci, müşteri taleplerine göre organize edilir ve lojistik ağlar aracılığıyla ipliklerin hedef noktalara zamanında ulaşımı sağlanır.